Zlatni bam 2017BANJA LUKA - Nova banka a.d. Banja Luka dobitnik je nagrade Zlatni BAM kao banka sa najvećim iznosom aktive sa pretežno domaćim kapitalom. Zlatni BAM je prestižno priznanje koje Magazin Banke u BiH dodjeljuje najuspješnijim bankama u Bosni i Hercegovin na osnovu ključnih finansijskih pokazatelja objavljenih u revizorskim izvještajima za proteklu godinu. Za Novu banku nagrada je uručena Igoru Jovičiću, izvršnom direktoru Nove banke.

            Svečano uručenje nagrada organizovano je u Sarajevu, u sklopu 3. FinConf konferencije. FinConf je međunarodna konferencijska platforma posvećena inovacijama u finansijskom sektoru, posebno kada je riječ o finansijskim uslugama, a čiji je cilj da bude forum za raspravu o bosanskohercegovačkim, regionalnim i evropskim finansijskim problemima i finansijskim tržištima.

           Ovo je četvrtii Zlatni BAM za Novu banku od kad se ova nagrada dodjeljuje. Prethodno, u 2004. godini, Nova banka je Zlatnim BAM-om nagrađena kao banka koja je prva izvezla bankarsko znanje i tehnologiju u inostranstvo, a zatim u 2015. i 2016. godini kao banka sa najvećim iznosom aktive sa pretežno domaćim kapitalom.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin